Home / Khuyến mãi

Khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi đầu năm
✔ Combo 3 bỉm: chỉ #395k (2 bỉm ngày, 1 bỉm đêm) tặng 1 lót đêm
✔ Combo 5 bỉm : chỉ #665k (3 bỉm ngày, 2 bỉm đêm) tặng 1 bỉm ngày
✔ Combo 8 bỉm: chỉ #1060k (5 bỉm ngày, 3 bỉm đêm) tặng 1 bỉm đêm + 2 lót ngày
Free ship tận nhà các mẹ nhé
Mỗi bỉm bao gồm 1 vỏ quần + 1 lót